Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Αύξησε τα κέρδη της στα €39,5 εκατ. το 2013

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) για το 2013, διαμορφώθηκε στο ύψος των 167,5 εκ. ευρώ, έναντι 171,6 εκ ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μειωμένη οριακά κατά 2,3%.

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Αύξησε τα κέρδη της στα €39,5 εκατ. το 2013

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική, βελτιώνοντας σταθερά τα αποτελέσματά της, παρουσίασε σημαντική αύξηση των κερδών για το 2013 ύψους 39,5 εκ. ευρώ μετά από φόρους, έναντι κερδών μετά από φόρους 26,5 εκ. ευρώ το 2012.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) για το 2013, διαμορφώθηκε στο ύψος των 167,5 εκ. ευρώ, έναντι 171,6 εκ ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μειωμένη οριακά κατά 2,3 % ενώ για την ίδια περίοδο η μείωση των ασφαλίστρων της αγοράς εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 10% περίπου.

Από τα συνολικά ασφάλιστρα της Εταιρίας, ποσό 37,2 εκ. ευρώ ή ποσοστό 22%, αντιστοιχεί στις ασφαλίσεις Ζωής και 130,3 εκ. ευρώ ή ποσοστό 78%, αντιστοιχεί στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Στον Κλάδο Ζωής παρουσιάζεται μείωση των ασφαλίστρων κατά 5% περίπου ενώ στους Γενικούς Κλάδους η μείωση περιορίζεται στο 2%.

Το σύνολο των αποζημιώσεων ανήλθε για την αναφερόμενη περίοδο στο ύψος των 95,4 εκ. ευρώ έναντι 100 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένο κατά 4,8 %.

Με τη συνεχιζόμενη ισχυρή κερδοφορία της, η Εταιρεία ενισχύει σημαντικά τα κεφάλαιά της τα οποία την 31.12.2013 ανέρχονται πλέον σε 69,3 εκ. ευρώ, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 172 εκ ευρώ που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2013 και είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 27ης Σεπτεμβρίου 2012.

Όπως σχολιάζει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, «τα αποτελέσματα αυτά που σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και τη συνέπεια της ΑΤΕ Ασφαλιστικής η οποία συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά. Έχοντας δίπλα της αφοσιωμένους Συνεργάτες και ικανοποιημένους Πελάτες, συνεχίζει τη σταθερή της πορεία παρέχοντας στους Συνεργάτες σταθερές και σύγχρονες υπηρεσίες και στους Ασφαλισμένους ολοκληρωμένη και αξιόπιστη προστασία».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v