Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΣΤΑΚ: Μείωση 42% στα κέρδη μετά φόρων στο 2006

Υποχώρηση 42% στα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασε η εταιρία Alpha Αστικά Ακίνητα στη χρήση του 2006, σε σχέση με τη χρήση του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ. Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη Γ.Σ. τη διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΣΤΑΚ: Μείωση 42% στα κέρδη μετά φόρων στο 2006
Υποχώρηση 42% στα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασε η εταιρία Alpha Αστικά Ακίνητα στη χρήση του 2006, σε σχέση με τη χρήση του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ το 2005.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 14,5 εκατ. ευρώ από 20,8 εκατ. ευρώ το 2005, κυρίως λόγω της μειώσεως των εσόδων από εργασίες εκτιμήσεων και διαχειρίσεως ακινήτων που, λόγω των συνθηκών της αγοράς, εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί.

Το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα απεφάσισε να προτείνει για έγκριση στη γενική συνέλευση της εταιρίας μέρισμα χρήσεως 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v