Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Θα διανείμει μέρισμα 0,10 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή, την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και την Επιτροπή Ελέγχου ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου.

Πλαστικά Κρήτης: Θα διανείμει μέρισμα 0,10 ευρώ
Η εταιρία Πλαστικά Κρήτης ενημερώνει ότι την 27η Ιουνίου 2014 έλαβε χώρα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, όπου παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 10 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 24.220.199 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,46% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Μεταξύ άλλων, η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ στις 24η Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη, οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2013. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 28η Ιουλίου 2014 (Record Date). Η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους. Το διοικητικό συμβούλιο συγκλήθηκε στις 27/06/2014 όπου και όρισε την 1η Αυγούστου 2014 ημερομηνία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους.

Επιπλέον, η Γ.Σ. κατά πλειοψηφία εξέλεξε ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου τους:

1) Ιωάννης Λεμπιδάκης του Μιχαήλ με 24.199.382 ψήφους.

2) Κων/νος Περάκης του Μιχαήλ με 24.199.382 ψήφους.

3) Κατίνα - Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ με 24.199.382 ψήφους.

4) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη με 24.199.382 ψήφους.

5) Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη με 24.199.382 ψήφους.

6) Μελάς Ιωάννης του Δημητρίου με 24.199.382 ψήφους.

7) Κυκριλής Εμμανουήλ του Βασιλείου με 24.199.382 ψήφους.

8) Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρων με 24.199.382 ψήφους.

9) Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη με 24.199.382 ψήφους.

Ταυτόχρονα με την απόφασή της αυτή ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους:

1) Αρμάος Δημήτριος του Αλέξανδρου με 24.199.382 ψήφους.

2) Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης του Γεωργίου με 24.199.382 ψήφους.

Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2019.

Τέλος, η Γ.Σ. όρισε ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 τους:

1) Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη με 24.199.382 ψήφους.

2) Αρμάος Δημήτριος του Αλέξανδρου με 24.199.382 ψήφους.

3) Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης του Γεωργίου με 24.199.382 ψήφους.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v