Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστροφή στα κέρδη για τον Νάκα

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος.

Επιστροφή στα κέρδη για τον Νάκα

Άνοδο κύκλου εργασιών από τα 17 στα 17,52 εκατ. ευρώ, βελτίωση EBITDA από τα 584 χιλ. στο 1,31 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 199 χιλ. έναντι ζημίας 635 χιλ. ευρώ, σημείωσε ο εισηγμένος όμιλος Νάκα κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2014.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές (+757 χιλ.) και οι επενδυτικές ταμειακές ροές αρνητικές (-1 εκατ.) λόγω και της αγοράς ακινήτου επί της οδού Πανεπιστημίου 44. Στις 30/6/2014 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανερχόταν σε 16,69 εκατ. ευρώ, ενώ το Δ.Σ. της εταιρείας θα προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος.

Σχετικά με τις προοπτικές του ομίλου, η διοίκηση της Νάκας αναφέρει:

• Προβλέπεται περαιτέρω σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας λόγω διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς και λόγω διατήρησης της πιθανής αύξησης των πωλήσεων χονδρικής. Τα αποτελέσματα αναμένονται καλύτερα της προηγούμενης χρήσης, εξ' αιτίας της ανόδου των πωλήσεων.

• Ανάληψη έργων που αφορούν στην προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού και μουσικών οργάνων από την κατακύρωση δημόσιων διαγωνισμών, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συνολικής αξίας 2 εκατ. ευρώ.

• Διατήρηση του αριθμού των μαθητών του Ωδείου Φίλιππος Νάκας στα επίπεδα της περυσινής χρονιάς.

• Περαιτέρω μείωση μισθωμάτων και λειτουργικών δαπανών, με πιθανή μεταφορά και άλλων καταστημάτων σε γειτονικές διευθύνσεις με χαμηλότερο μίσθωμα.

• Στόχος για ανάληψη νέων αντιπροσωπειών.

• Σημαντική βελτίωση της μικτής κερδοφορίας και των χρηματικών ροών, με την κατάλληλη επιλογή και προώθηση πωλήσεων.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v