Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 30/10 η ετήσια γενική συνέλευση της Νάκας

Τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και τη συμπλήρωση σκοπών του καταστατικού καλούνται να εγκρίνουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Νάκας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 30/10/2014.

Στις 30/10 η ετήσια γενική συνέλευση της Νάκας
Η εταιρία Φίλιππος Νάκας συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 9.00 στα γραφεία της στο 19ο χλμ. Λεωφόρου Λαυρίου, στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2014 (01.07.2013 - 30.06.2014) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2013 έως 30.06.2014.

3. Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2013 έως 30.06.2014 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2014-30.06.2015.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2014 έως 30.06.2015.

5. Συμπλήρωση σκοπών του καταστατικού.

6. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω τακτική γενική συνέλευση, η Α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στο ίδιο μέρος, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v