Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Επανασυγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο

Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Λάππας και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Λουκάς Σπεντζάρης από κοινού ή μεμονωμένα.

Κλουκίνας-Λάππας: Επανασυγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Αναταγωνιστικότητας εγκρίθηκε το από 09/10/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας ως εξής:

1) Ιωάννης Λάππας του Ηλία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
2) Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάμ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
3) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος.
4) Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5) Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά, Μη εκτελεστικό Μέλος.
6) Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7) Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

Α) Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Λάππας του Ηλία και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάμ από κοινού ή μεμονωμένα.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στους:

Iωάννη Λάππα του Ηλία, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και
Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρίας και μία από τις δύο (2) υπογραφές εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ορίζει ως νέα Εμπορική Διευθύντρια της εταιρείας την κα. Βιολέττα Λάππα, Εκτελεστικό μέλος, τονίζεται στην ανακοίνωση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v