Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς-KKR: Αποκαλύπτουμε τις σκανδαλώδεις συμφωνίες φοροαποφυγής

Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου και του ΤΧΣ συμφώνησαν να μην πληρώνονται φόροι στην Ελλάδα. Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα για τα δαιδαλώδη σχήματα από τα Κάιμαν ως την Ιρλανδία. Μέχρι και φιλανθρωπικά ιδρύματα επιστρατεύονται!

Πειραιώς-KKR: Αποκαλύπτουμε τις σκανδαλώδεις συμφωνίες φοροαποφυγής

Χθες το Euro2day.gr αποκάλυψε τις σκανδαλώδεις οικονομικές πτυχές της συμφωνίας μεταξύ Πειραιώς και KKR, χωρίς επί 24 και παραπάνω ώρες να υπάρξει ΚΑΜΙΑ ανακοίνωση από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς. Οι αποκαλύψεις όμως συνεχίζονται:

Στις 17/12/2014 το τμήμα Task Force Merchant Banking της Τράπεζας Πειραιώς υπό την ηγεσία του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου παρέδωσε και παρουσίασε ένα γραπτό εισηγητικό σημείωμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να εγκριθεί η συναλλαγή με την KKR και να υπογραφεί η σχετική δεσμευτική σύμβαση, που τελικώς υπεγράφη την ίδια μέρα.

Επειδή, χθεσινές τοποθετήσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αφήνουν μία διαφορετική εντύπωση, αποκαλύπτουμε σήμερα ότι η τελευταία παράγραφος του ανωτέρω εισηγητικού προς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά οφέλη που συνεπάγεται για την Τράπεζα η Συναλλαγή, καθώς και την εξαιρετική ποιότητα και το έντονο ενδιαφέρον του Επενδυτή, προτείνεται να προχωρήσουμε με την υπογραφή και στη συνέχεια με την υλοποίηση της δεσμευτικής συμφωνίας όπως αναλύθηκε ανωτέρω και να εξουσιοδοτηθούν τα αρμόδια στελέχη για τελική διαπραγμάτευση και υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων».

Άρα, λοιπόν, η συναλλαγή σε αυτό το στάδιο είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς που σύντομα θα κληθεί να αναλάβει τις ευθύνες του και να δηλώσει, εν συνόλω ή το κάθε μέλος χωριστά, εάν υιοθετεί το κείμενο της συμφωνίας, που τελικά υπέγραψε ο κ. Θωμόπουλος την ίδια μέρα.

Εν όψει όσων θα αναφερθούν πιο κάτω, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς στις 17/12/2014 ήταν παρόντες και ο εκπρόσωπος του Δημοσίου και η εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνεπώς, η παραμονή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σημαίνει άμεση αποδοχή των πράξεών τους από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη και από την Πρόεδρο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Αναστασία Σακελλαρίου αντιστοίχως.

Γράφει, λοιπόν, το εισηγητικό σημείωμα στη σελίδα 7 ως μία από τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της συναλλαγής: «Να έχει αμοιβαίως συμφωνηθεί ένα αποτελεσματικό από φορολογικής άποψης σχήμα προκειμένου να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή διαρροή κεφαλαίων για την πληρωμή παρακρατούμενων και μη φόρων». Δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο μιας τράπεζας που έχει ανακεφαλαιοποιηθεί από τα χρήματα, τους κόπους και τις θυσίες των Ελλήνων φορολογούμενων, και του οποίου το ΤΧΣ κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, δέχεται να προχωρήσει στη συναλλαγή με την KKR με προϋπόθεση να πληρώνονται οι λιγότερο δυνατοί φόροι προς το Ελληνικό Δημόσιο(!), τους οποίους μάλιστα και με απίστευτη ωμότητα ο εισηγητής χαρακτηρίζει ως «διαρροή κεφαλαίων». Αντί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς να απολύσει επιτόπου τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο ή έστω να τον επιπλήξει με προειδοποίηση απόλυσης, προχωρά στην έγκριση της συναλλαγής με τη συναίνεση των εκπροσώπων του Δημόσιου και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας…

Έχοντας, λοιπόν, την εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος προχωρά την ίδια μέρα στην υπογραφή της συμφωνίας της Τράπεζας Πειραιώς με την KKR CREDIT ADVISORS (IRELAND), κειμένου 80 σελίδων, που τιτλοφορείται BINDING FRAMEWORK AGREEMENT, δηλαδή ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ, που ναι μεν δεν είναι η τελική με την έννοια της οριστικής μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου, αλλά όλοι οι ουσιώδεις όροι έχουν συμφωνηθεί και παράγουν πλήρη νομικά αποτελέσματα.

Χθες η κ. Σακελλαρίου απέφυγε να μας πει εάν αυτή η σύμβαση έχει παραδοθεί στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο την εξετάζει. Εάν, λοιπόν, η κ. Σακελλαρίου την έχει και την εξετάζει, μετά τη χθεσινή της ανακοίνωση και τις σημερινές μας αποκαλύψεις, θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα και να λογοδοτήσει στο Διοικητικό της Συμβούλιο και σε αυτούς που έχουν την ευθύνη του διορισμού της. Εάν πάλι δεν την έχει, θα πρέπει να αναθεωρήσει τις χθεσινές της ανακοινώσεις, να αντικαταστήσει άμεσα την εκπρόσωπό της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς και να προχωρήσει και σε μια σειρά άλλων διοικητικών και πειθαρχικών μέτρων.

Ο λόγος αυτής της σκληρής μας έκκλησης είναι ότι πέρα από τον χαρακτηρισμό και την αποδοχή ότι το να πληρώνει κανείς φόρους προς το Ελληνικό Δημόσιο είναι «διαρροή κεφαλαίων», στη σύμβαση της 17ης/12/2014 που υπέγραψε ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος με την KKR συμπεριλαμβάνονται μια σειρά από όρους αλλά και η περιγραφή ενός σχήματος που αποτυπώνει όχι μόνο την πρόθεση, αλλά και τη δέσμευση των δύο μερών να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πληρώνονται φόροι στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ένας από τους χαρακτηριστικούς όρους είναι ο όρος 5.1.12 στη σελίδα 6 της σύμβασης που λέει ότι «μία από τις προϋποθέσεις της συναλλαγής είναι η συμφωνία των δύο μερών σε ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό για να κρατούν τις μετατρέψιμες ομολογίες του χαρτοφυλακίου, κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιήσουν τη φορολογική διαρροή (tax leakage) σχετικά με αυτό το σχήμα, συμπεριλαμβανομένων παρακρατούμενων φόρων ή οποιωνδήποτε άλλων πληρωμών».

Ως προς δε το σχήμα που έχει συμφωνηθεί εγγράφως και έχει αποδεχθεί η Τράπεζα Πειραιώς προβλέπεται η δημιουργία εταιρειών στα νησιά Cayman, ότι εν συνεχεία οι εταιρείες των Cayman θα συστήσουν εταιρεία του Λουξεμβούργου, ότι η εταιρεία του Λουξεμβούργου θα συστήσει δύο ιρλανδικές εταιρείες οι οποίες θα αποκτήσουν κάποια τμήματα του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου και τέλος μια εταιρεία που δεν θα συνδέεται με την KKR και την Τράπεζα Πειραιώς(!) θα συστήσει δύο εταιρείες εγγλέζικες, που στη σύμβαση ονομάζονται UK DEBCO και UK DEBCO II, οι οποίες θα κρατούν τις μετοχές αυτών των εταιρειών καταπιστευματικά για φιλανθρωπικούς λόγους («on trust for charitable purposes»).

Περιττεύουν τα θαυμαστικά σε αυτό που μόλις διαβάσατε. Δημοσιεύουμε στο τέλος του άρθρου μας και τον πίνακα με το σχέδιο που επινόησαν οι ειδικοί στη φοροαποφυγή της KKR και της Τράπεζας Πειραιώς περισσότερο για λόγους οπτικής απεικόνισης, διότι ακόμη και άνθρωποι εξειδικευμένοι σε φορολογικά θέματα που συμβουλευτήκαμε μας είπαν ότι η τεχνογνωσία στη σχεδιαζόμενη φοροαποφυγή είναι από τις πλέον άρτιες παγκοσμίως και απ΄ό,τι φαίνεται σχεδιάζεται όχι μόνο για να πληρώνονται οι λιγότερο δυνατοί φόροι στην Ελλάδα, αλλά να πληρώνονται οι λιγότερο δυνατοί φόροι ή και καθόλου φόροι και στην Ιρλανδία και στην Αγγλία.

Εντυπωσιακή είναι επίσης η πληροφόρηση που πηγάζει από την ανάλυση του φορολογικού σχήματος της συναλλαγής και τις σχετικές συμβουλές της Delloite LLP και συγκεκριμένα του στελέχους της κ. Stephen Brown, ο οποίος στο σχετικό σημείωμα που συνέταξε στις 6/1/2015 αναφέρεται στις διάφορες εταιρείες του σχήματος όπου εξηγεί γιατί σύμφωνα με αυτό το σχήμα ορισμένες θα έχουν ένα μικρό ποσό κερδών σε κάθε λογιστική χρήση περίπου 2.000 ευρώ («we only have a small amount of retained profit in each accounting period approx. Euro 2.000»), ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα έχουν ένα μικρό περιθώριο κέρδους (small margin). Υπενθυμίζουμε ότι αυτές οι εταιρείες θα έχουν υπό την κυριότητά τους ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 1,2 δισ. ευρώ! Ακόμη πρέπει να σημειώσουμε τη συμβουλή του εν λόγω κυρίου ο οποίος στην παράγραφο 1.11 του σημειώματος λέει ότι «ιδεατά (ideally) όλα τα στοιχεία του ελληνικού χαρτοφυλακίου θα έπρεπε να μεταβιβαστούν σε εγγλέζικες εταιρείες, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση να παρακρατούν ελληνικούς φόρους από διάφορες πληρωμές σε αυτές τις εταιρείες σχετιζόμενες με τμήματα του χαρτοφυλακίου». (σ.σ. τα bold είναι δικά μας)

Το ερώτημα είναι τι έχουν να πουν τώρα κατόπιν και αυτών των αποκαλύψεων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς; Θα αντικαταστήσουν τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο επειδή παραπλανήθηκαν ή θα αναλάβουν την ευθύνη όλων αυτών των απίστευτών συμφωνιών, πράξεων και ενεργειών; Τι έχει να πει ο κ. Χαρδούβελης για όσα συμβαίνουν σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο όπου συμμετέχει ο εκπρόσωπός του; Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί;

Τι θα πράξει η κ. Σακελλαρίου; Θα βγάλει ακόμη μία «ξύλινη» ανακοίνωση, ή θα αντιληφθεί τις ευθύνες της και θα ασκήσει τα δικαιώματά της;

Και τέλος, ο κ. Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει την ευθύνη για την έγκριση της καταλληλότητας των διοικήσεων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών υπό την εποπτεία του, πώς σκοπεύει να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό το τεράστιο θέμα;

Ανεξάρτητα από την ουσία της σκανδαλώδους συναλλαγής Τράπεζας Πειραιώς – KKR, την οποία περιγράψαμε αναλυτικά χθες, για την οποία διατηρούμε τη θέση μας ότι περιέχει σημαντικά στοιχεία που χρήζουν ποινικής διερεύνησης, θεωρούμε ότι οι σημερινές μας αποκαλύψεις για οργανωμένο σε ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο σχεδιασμό φοροαποφυγής θα πρέπει να επιφέρουν άμεσες συνέπειες σε εκείνον ή εκείνους που προσβάλλουν το δοκιμαζόμενο Έλληνα φορολογούμενο και εκθέτουν ανεπανόρθωτα αυτούς που τους διόρισαν να ασκούν τα καθήκοντά τους και τους επιτρέπουν ακόμα να τα ασκούν.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v