Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σκανδαλώδες το deal Πειραιώς με KKR

Αποκαλύπτουμε τι πραγματικά έχει συμφωνηθεί. Υπεραποδόσεις χωρίς κίνδυνο για την ΚΚR και χωρίς δεσμεύσεις για πρόσθετη χρηματοδότηση! Τα SPV των… χιλίων ευρώ και τα νησιά Κάιμαν. Εγείρονται θέματα απιστίας, παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού, ενδεχομένως και του ΔΣ της Πειραιώς! Τι απαντά το ΤΧΣ.

Σκανδαλώδες το deal Πειραιώς με KKR

Στις 18/12/2014 γνωστοποιήθηκε η «στρατηγική» συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της KKR με μια θριαμβευτική ανακοίνωση από τον αρχιτέκτονα και υπεύθυνο του deal κ. Άνθιμο Θωμόπουλο. Ο οποίος υπογράμμιζε ότι «η συμφωνία με την KKR δείχνει το στίγμα μιας νέας και δυναμικής προσέγγισης στη διαχείριση των δανείων και συμμετοχών της Τράπεζας…». Με την ίδια ανακοίνωση δόθηκε στο ευρύ κοινό η πληροφόρηση ότι η Τράπεζα Πειραιώς συμφώνησε τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε επενδυτικό σχήμα υπό τη διαχείριση ή και τον έλεγχο της KKR, ενώ «funds υπό τη διαχείριση της KKR θα καταστήσουν διαθέσιμη στις εταιρείες του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους μέχρι 300 εκατ. ευρώ».

Παράλληλα, ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος δήλωσε ότι «η πρόθεσή της (της KKR) να επενδύσει πρόσθετα κεφάλαια σε σχέση με το μεταβιβαζόμενο χαρτοφυλάκιο αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις μακροχρόνιες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», χωρίς να αφήσει έτσι καμία αμφιβολία για τον μεγάλο ελληνικό κίνδυνο (Greek risk) που δήθεν θα αναλάμβανε η KKR.

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και του Euro2day.gr, που προσπάθησαν να καταλάβουν καλύτερα τη δομή και τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, ο κ. Θωμόπουλος δήλωνε ότι η Τράπεζα Πειραιώς από αυτήν τη μεταβίβαση θα εισπράξει άμεσα 250 εκατ. ευρώ ενισχύοντας τη ρευστότητά της και παράλληλα θα ωφεληθεί αφού από τη διαχείριση του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου που αναλαμβάνει η KKR η Τράπεζα Πειραιώς θα λάβει τελικά τη μερίδα του λέοντος. Παράλληλα, τόνιζε τη σπουδαιότητα της δέσμευσης της KKR για πρόσθετη επένδυση 300 εκατ. ευρώ που θα μεγιστοποιούσε την απόδοση των μεταβιβαζόμενων χαρτοφυλακίων.

Σήμερα, λίγες εβδομάδες μετά, όλες οι παραπάνω γραπτές ανακοινώσεις και προφορικές δηλώσεις αποδεικνύονται ψευδείς και ανακριβείς, εγείρουν θέματα άμεσης επέμβασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού (η μετοχή της Πειραιώς κατέγραψε άνοδο μετά την ανακοίνωση του deal για δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις, παρά το βαρύ κλίμα της περιόδου) καθώς και πιθανολόγηση για διάπραξη διαφόρων ποινικών αδικημάτων από τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο στα οποία ενδεχομένως συμπεριλαμβάνεται και η σκόπιμη παραπλάνηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο ενέκρινε τη συναλλαγή.

Σύμφωνα με συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Euro2day.gr, τα οποία έχουν διασταυρωθεί και επαληθεύονται από πολλές διαφορετικές και αξιόπιστες πηγές, η συναλλαγή του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου με την KKR προβλέπει ότι η δεύτερη θα φτιάξει τέσσερις εταιρείες-οχήματα (SPV) με κεφάλαιο 1.000 ευρώ κάθε μία, με έδρα για φορολογικούς λόγους την Ιρλανδία και με μετόχους κυρίως εταιρείες με έδρα τα Cayman Islands(!). Σε αυτές τις εταιρείες, θα μεταβιβασθεί το σχετικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Πειραιώς με χρηματοδότηση μέσω ομολογιών και διατήρηση του κινδύνου από την ίδια την Τράπεζα Πειραιώς(!).

Η KKR θα «επενδύσει» μόλις 42 εκατ. ευρώ, από τα οποία, μετά την αφαίρεση 2 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για τα έξοδα της συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς θα εισπράξει άμεσα έναντι του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου του 1,2 δισ. ευρώ το ποσό των 40 εκατ. ευρώ και όχι βέβαια το ποσό των 250 εκατ. ευρώ όπως ο κ. Θωμόπουλος είχε ψευδώς ισχυριστεί.

Όμως το εντυπωσιακότερο στοιχείο της συναλλαγής, το οποίο παραπέμπει άμεσα στο αδίκημα της απιστίας απέναντι στους μετόχους της τράπεζας, η πλειοψηφία της οποίας, σημειωτέον, ανήκει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή στους Έλληνες φορολογούμενους, είναι ότι η KKR θα εισπράξει κατά τη διάρκεια της συμφωνίας που προβλέπεται να είναι πενταετής ως «αμοιβές διαχείρισης» το ποσό των 84 εκατ. ευρώ, δηλαδή διπλάσιο της αρχικής «επένδυσής» της, ενώ και τα 42 εκατ. ευρώ πρόκειται να της επιστραφούν κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων αποπληρωμών! Δηλαδή, εν ολίγοις, έναντι της «επένδυσης» των 42 εκατ. ευρώ, η KKR όχι μόνο δεν αναλαμβάνει κανέναν κίνδυνο, αλλά δέχεται… γενναιόδωρα τη μεταβίβαση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας Πειραιώς με εξασφαλισμένη απόδοση 300%!

Ως προς τη δήθεν δέσμευση δε της KKR για πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους μέχρι 300 εκατ. ευρώ, η σχετική σύμβαση που υπεγράφη στις 17/12/2014 από τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς και από τον κ. Michael Gilleran για λογαριασμό της KKR προβλέπει ότι «η KKR… ΘΑ δεσμευτεί να παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση συνολικού κεφαλαίου μεταξύ ευρώ 200 εκατ. και ευρώ 300 εκατ.», αλλά «αυτή η χρηματοδότηση θα είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της KKR»(!), δεν υπάρχει δηλαδή καμία δέσμευση.

Για να γίνει απόλυτα κατανοητή η έκταση των ενδεχόμενων ποινικών συνεπειών των πράξεων του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου και άλλων στελεχών της ομάδας του, κυρίως δε του κ. Θεόφιλου Κωνσταντινίδη, που φέρεται να είναι εκ των κεντρικών διαπραγματευτών της απίστευτης αυτής συναλλαγής, σημειώνουμε ότι η σύμβαση αυτή με την KKR υπεγράφη στις 17/12/2014 αμέσως μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς που ελήφθη την ίδια μέρα βάσει εισηγητικού σημειώματος του κ. Θωμόπουλου προς το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει και αυτό ημερομηνία 17/12/2014. Στο εισηγητικό αυτό, ως προς το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Θωμόπουλος αναφέρει ότι η KKR «δεσμεύεται να επενδύσει περαιτέρω ευρώ 200 - 300 εκατ.» και προκειμένου να λάβει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου φαίνεται να αποκρύπτει ότι στην πραγματικότητα η σύμβαση, που φυσικά ήταν έτοιμη και υπεγράφη λίγες ώρες μετά, επί της ουσίας δεν προέβλεπε καμία δέσμευση της KKR παρά μόνο μία υποχρέωση να εξετάσει το ενδεχόμενο της νέας χρηματοδότησης κατά την «απόλυτη διακριτική της ευχέρεια».

Το Euro2day.gr διαθέτει και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τις διαφορές μεταξύ του εισηγητικού σημειώματος του κ. Θωμόπουλου, βάσει του οποίου έγινε η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς και της συμφωνίας που τελικώς υπεγράφη την ίδια μέρα. Όμως δεν γνωρίζουμε τις προφορικές παραστάσεις που έγιναν στο Διοικητικό Συμβούλιο και τι τελικώς έχει απεικονιστεί στα πρακτικά, ώστε να συμπεράνουμε με βεβαιότητα αν το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας παραπλανήθηκε ή είχε πλήρη γνώση των λεπτομερειών της συμφωνίας.

Τουλάχιστον δύο, όμως, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα οποία επικοινωνήσαμε και δεσμευτήκαμε να διαφυλάξουμε την ανωνυμία τους, όταν ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες της συναλλαγής που αποκαλύπτει σήμερα το Euro2day.gr, εξέφρασαν την έκπληξή τους και ισχυρίσθηκαν ότι παραπλανήθηκαν…

Το Euro2day.gr προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο προκειμένου να δημοσιεύσει και τις απόψεις του επί του θέματος, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Ωστόσο είμαστε στη διάθεσή του για να δημοσιεύσουμε την άποψή του, ανά πάσα στιγμή. 

Τέλος επικοινώνησε με την εταιρεία Marfin Investment Group, δάνεια και μετοχές της οποίας φέρεται να είναι τμήμα του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα Πειραιώς προς την KKR, αλλά οι εκπρόσωποί της ισχυρίσθηκαν ότι δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση και αρνήθηκαν να προβούν σε οποιαδήποτε δήλωση προτού μελετήσουν τις λεπτομέρειες του δημοσιεύματός μας.

Έγκυροι παράγοντες της αγοράς με τους οποίους επικοινωνήσαμε εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι οι αποκαλύψεις μας θα προκαλέσουν άμεσα την επέμβαση όλων των εποπτικών αρχών και ενδεχομένως την αυτεπάγγελτη επέμβαση της Εισαγγελίας Διαφθοράς, ενώ, σε κάθε περίπτωση, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς έχει όντως παραπλανηθεί ως προς την έγκριση αυτής της συναλλαγής, η άμεση απομάκρυνση του κ. Θωμόπουλου από τη διοίκηση της τράπεζας πρέπει να θεωρείται βεβαία.

Το Euro2day.gr προβαίνει στις σημερινές αποκαλύψεις λόγω δικαιολογημένου δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς αφορούν τράπεζα ανακεφαλαιοποιημένη με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, τα οποία ουδεμία Διοίκηση δικαιούται να τα δωρίζει σε ξένους επενδυτές οποιασδήποτε ταυτότητας και εθνικότητας.

Εν όψει της σοβαρότητας αυτών των αποκαλύψεων, περιορισθήκαμε στη δημοσίευση μόνο των απολύτως εξακριβωμένων στοιχείων, ενώ θα δημοσιεύσουμε και άλλα στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτουμε γι' αυτήν τη σκανδαλώδη συναλλαγή αμέσως μόλις τα διασταυρώσουμε και τα επαληθεύσουμε πέραν πάσης αμφιβολίας.

Τι απαντά για το θέμα η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΤΧΣ

Σε γραπτή της απάντηση προς το Euro2day.gr, σε σχέση με το αν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας γνωρίζει το περιεχόμενο της συμφωνίας με την KKR κι αν έχει δώσει έγκριση να προχωρήσει αυτή, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αναστασία Σακελλαρίου, αναφέρει:

«To Ταμείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει ενημερωθεί για το πλαίσιο της συναλλαγής από την Τράπεζα Πειραιώς. Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στην προσπάθεια της Τράπεζας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του δανειακού της χαρτοφυλακίου καθώς και της στρατηγικής αποεπένδυσης από μη τραπεζικές συμμετοχές, όπως προβλέπεται από το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης.

Το Ταμείο βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας του πλαισίου της συναλλαγής και αναμένει την οριστικοποίηση των επιμέρους όρων της για να λάβει σχετικές αποφάσεις, που αποτελούν προαπαιτούμενο προκειμένου να τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς οριστική απόφαση».

Από την ανωτέρω απάντηση προκύπτει ότι το Ταμείο προς το παρόν «επεξεργάζεται το πλαίσιο της συναλλαγής», χωρίς βεβαίως να καθίσταται σαφές εάν έχει τεθεί συνολικά το κείμενο της συμφωνίας υπ' όψιν του.

Προκύπτει ωστόσο και ότι η κ. Σακελλαρίου δεν φαίνεται να έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το Δ.Σ. της Πειραιώς έχει ήδη εγκρίνει τη συμφωνία με την ΚΚR, γεγονός που προκύπτει αβίαστα και από την ίδια την ανακοίνωση της Τράπεζας στις 18 Δεκεμβρίου στην οποία γίνονται πολλές αναφορές σε «συμφωνία» με την ΚΚR και όχι σε κάποιο προσύμφωνο ή μνημόνιο, ενώ όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Euro2day.gr το κείμενο που υπεγράφη μεταξύ της Πειραιώς και της ΚΚR τιτλοφορείται «Δεσμευτική Συμφωνία Πλαίσιο» η οποία προτού υπογραφεί από τον κ. Θωμόπουλο ετέθη προς έγκριση στο Δ.Σ. της Πειραιώς.

Με αυτά τα δεδομένα, της υπογραφής δηλαδή μιας «δεσμευτικής συμφωνίας πλαίσιο», το βασικό πλέον ερώτημα που θέτει και Δημοσίως το Euro2day.gr είναι: Έχει το ΤΧΣ στα χέρια του αντίγραφο του πλήρους κειμένου αυτής της συμφωνίας, προκειμένου να το μελετήσει και να το εγκρίνει;

H δεύτερη απάντηση του ΤΧΣ

Αγαπητέ κύριε Παπανικολάου,

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα που θέτετε, σας ενημερώνω ότι το Ταμείο δεν σχολιάζει θέματα για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, το Ταμείο τηρεί την επιβαλλόμενη εμπιστευτικότητα, όπως προβλέπεται ρητά στον καταστατικό του νόμο.

Με εκτίμηση,
Αναστασία Σακελλαρίου

Σεβόμαστε τη θέση και την απάντηση της κ. Σακελλαρίου και την ευχαριστούμε για την άμεση επικοινωνία. Ερμηνεύουμε όμως το “no comment” που ουσιαστικά μας είπε ως πιθανότατη επιβεβαίωση ότι δεν έχει το ΤΧΣ στα χέρια του το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Διότι αλλέως υποθέτουμε ότι δεν θα είχε πρόβλημα να μας πει ότι έχει την πλήρη σύμβαση.

Η απάντηση της Πειραιώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει πλήρως όσα αποκάλυψε το Euro2day.gr για τη διαδικασία ενημέρωσης και την παροχή έγκρισης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς, προς τον κ. Θωμόπουλο, να υπογράψει συμφωνία πλαίσιο με την KKR εξέδωσε η τράπεζα, περισσότερες από 24 ώρες μετά το δημοσίευμα και κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ωστόσο, αποφεύγει να πει έστω και λέξη για την… ταμπακέρα, δηλαδή για τα ουσιαστικά σημεία της συμφωνίας που αποκάλυψε χθες το Euro2day.gr, ενώ παρότι αναφέρει τη συμφωνία πλαίσιο βάζοντας και την ορολογία του πρωτοτύπου (Framework Agreement), έχει… λησμονήσει την πρώτη λέξη με την ιδιαίτερη σημασία της. Ότι ο κ. Θωμόπουλος υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία-πλαίσιο (Binding Framework Agreement).

To πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Πειραιώς έχει ως εξής:

Σε απάντηση του από 14/1/2015 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με το οποίο ζητήθηκε από την Τράπεζα να τοποθετηθεί σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας “Euro2day” σχετικά με την πρόσφατα ανακοινωθείσα συμφωνία με την Kohlberg Kravis Roberts (KKR Credit), η Τράπεζα γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 17/12/2014, έγινε ενημέρωση σχετικά με τους βασικούς άξονες και τα πλεονεκτήματα της συναλλαγής μεταβίβασης μέσω τιτλοποίησης, του μεγαλύτερου μέρους του χαρτοφυλακίου δανείων, ομολόγων και συμμετοχών της Τράπεζας που συνδέονται με τον Όμιλο Marfin Investment Group σε επενδυτικό σχήμα υπό τη διαχείριση ή/και τον έλεγχο εταιρειών της KKR Credit και παρασχέθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας‐πλαισίου (Framework Agreement), υπό την αίρεση της έγκρισης των οριστικών συμβάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, η συμφωνία‐πλαίσιο θα αναπτυχθεί σε συμβατικά κείμενα μετά την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων επί των νομικών, λογιστικών και εποπτικών πτυχών του σχήματος, οπότε και τα οριστικά κείμενα θα τεθούν υπ’ όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και τελική απόφαση, μετά τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα έχει ήδη υποβάλει στο Ταμείο αίτημα για αξιολόγηση του πλαισίου της συναλλαγής (formal request for consent).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως αναφέρεται και στο από 18.12.2014 Δελτίο Τύπου της Τράπεζας, αναμένεται να γίνει εντός του πρώτου τριμήνου του 2015, μετά την εκπλήρωση όλων των κανονιστικών και λοιπών προαπαιτούμενων. Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με όσα απαιτεί η νομοθεσία, σχετικά με τη συναλλαγή αφ’ ότου αυτή ολοκληρωθεί.

Κατόπιν αυτής της ανακοίνωσης η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνει ότι υπήρξε συνεδρίαση του Δ.Σ. της τράπεζας, το οποίο παρείχε τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς τον κ. Θωμόπουλο να υπογράψει τη δεσμευτική συμφωνία πλαίσιο με την KKR.

Ασφαλώς η συμφωνία αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και η ίδια η Πειραιώς αναφέροντας σήμερα ότι έχει υποβάλει στο Ταμείο αίτημα για την αξιολόγηση του πλαισίου της συναλλαγής δικαιολογεί πλήρως τη χθεσινή ερώτησή μας προς την κ. Σακελλαρίου, εάν έχει το πλήρες κείμενο αυτού του δεσμευτικού πλαισίου συναλλαγής, ή κάποια… περίληψη.

Ερώτημα στο οποίο, θυμίζουμε, πήραμε μια απάντηση που ουσιαστικά έλεγε «no comment».

Με έκπληξη ωστόσο, βλέπουμε ότι η Πειραιώς αποφεύγει να αναφέρει έστω και μια λέξη για την ταμπακέρα. Διότι το Euro2day.gr αποκάλυψε χθες πως η συμφωνία δεν περιέχει καμία δέσμευση για πρόσθετη χρηματοδότηση της KKR, παρά τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις του κ. Θωμόπουλου, για πρόσθετη χρηματοδότηση έως 300 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι η ανακοίνωση του deal έγινε στις 18 Δεκεμβρίου, με τον τρόπο που έγινε, με σαφή αναφορά σε πρόσθετη χρηματοδότηση έως 300 εκατ. ευρώ και σε «ψήφο εμπιστοσύνης της KKR στην ελληνική οικονομία», οδηγώντας σε άνοδο τη μετοχή της Πειραιώς για δύο συνεχείς συνεδριάσεις παρά την εξαιρετικά επιβαρυμένη χρηματιστηριακή συγκυρία της περιόδου (εν όψει των ψηφοφοριών για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) εγείρεται άμεσα και ευθέως θέμα παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού και κατάχρησης της αγοράς, που εμπίπτει ξεκάθαρα στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του προέδρου της Κώστα Μποτόπουλου.

Διότι σύμφωνα και πάλι με το κείμενο του «δεσμευτικού πλαισίου συμφωνίας» που υπέγραψε ο κ. Θωμόπουλος, υπάρχουν μεν όροι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακύρωση του deal (πέρα από την έγκριση των αρμοδίων αρχών), οι οποίοι αναφέρονται συγκεκριμένα (μεταξύ αυτών και ο όρος της εκπόνησης ενός «σχήματος» για τη βέλτιστη αποφυγή… διαρροών σε φορολογία - tax leakage) ευρύτερο θέμα στο οποίο αναφέρεται σήμερα με νέες αποκαλύψεις το Euro2day.gr).

Πουθενά όμως σε ένα κείμενο 80 σελίδων που καταγράφει απίστευτες λεπτομέρειες, δεν αναφέρεται ως όρος για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ότι η KKR θα δεσμευτεί ρητά να βάλει οιαδήποτε πρόσθετη χρηματοδότηση είτε ότι τυχόν άρνησή της να δώσει πρόσθετη χρηματοδότηση θα είναι λόγος ακύρωσης της συμφωνίας!

Καμία σχέση δηλαδή με την ανακοίνωση και τις δηλώσεις περί «ψήφου εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία», που έκανε ο κ. Θωμόπουλος.


Δείτε τις αποκαλύψεις για τις συμφωνίες φοροαποφυγής εδώ. H απάντηση στην πρώτη επιστολή της Τρ. Πειραιώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εδώ Διαβάστε εδώ την σκληρή ανακοίνωση της MIG.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v