Κατάσχεση πλοίου της ΑΝΕΚ από τη Hellenic Seaways

Η ΑΝΕΚ, απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι της κοινοποιήθηκε η συντηρητική κατάσχεση του πλοίου της «OLYMPIC CHAMPION» από τη Hellenic Seaways, ως ασφαλιστικό μέτρο που πηγάζει από υπόλοιπο εκ ναυλώσεων πλοίων της.

Κατάσχεση πλοίου της ΑΝΕΚ από τη Hellenic Seaways
Η ΑΝΕΚ, σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και αναφερόμενη σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» στις 7-3-2015, γνωστοποιεί ότι στις 5-3-2015 κοινοποιήθηκε στην εταιρία η συντηρητική κατάσχεση του ΕΓ/ΟΓ πλοίου της «OLYMPIC CHAMPION» από τη «Hellenic Seaways ΑΝΕ», ως ασφαλιστικό μέτρο που πηγάζει από υπόλοιπο εκ ναυλώσεων πλοίων της.

Σημειώνεται ότι το ως άνω πλοίο δεν εξετέλεσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο της δρομολογιακής γραμμής Ιταλίας η οποία εξυπηρετείται κανονικώς από άλλα πλοία της εταιρίας.

Η ΑΝΕΚ σημειώνει ότι αντιμετωπίζει με κάθε νόμιμο μέσο το γεγονός, το οποίο δεν προβλέπεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v