Εβροφάρμα: Τη μη διανομή μερίσματος θα προτείνει το ΔΣ

Την Τρίτη 16 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Εβροφάρμα.

Εβροφάρμα: Τη μη διανομή μερίσματος θα προτείνει το ΔΣ

H Εβροφάρμα ανακοίνωσε το οικονομικό ημερολόγιο για το 2015.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης στο ΧΑ:

Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2014 και των Ετήσιων Oικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014, που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Α , με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.evrofarma.gr : Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων : Τρίτη 16 Ιουνίου 2015.

Το Δ. Σ. της Εταιρίας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2014 .

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v