Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Στις 11 Μαΐου η Γενική Συνέλευση

Η εισηγμένη προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2014.

Βογιατζόγλου: Στις 11 Μαΐου η Γενική Συνέλευση

H ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015:

• Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης στον τύπο των Ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2014 (1.1.2014-31.12.2014), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Tρίτη, 31 Μαρτίου 2015

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2014.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αναφέρει στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v