Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Sato: Στα 756 χιλ. ευρώ συρρικνώθηκαν οι ζημιές τριμήνου

Ο δείκτης EBITDA της Sato για τη περίοδο Α΄ τριμήνου 2015 ανήλθε σε -326€ χιλ. έναντι αρνητικό -622€ χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2014

Sato: Στα 756 χιλ. ευρώ συρρικνώθηκαν οι ζημιές τριμήνου
Κατά το Α΄τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οι πωλήσεις της εταιρείας Sato παρέμειναν σταθερές με μία οριακή κάμψη κατά 0,98%.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το brand ΕΝΤΟS παρουσίασε σημαντική αύξηση πωλήσεων η οποία ανήλθε σε 34,75%.

Για το brand Sato και για το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του 16,35%.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης μειώθηκαν περεταίρω κατά 466€ χιλ. ή κατά 27,02% και ανήλθαν σε 1.275€ χιλ. έναντι 1.723€ χιλ. το Α΄ τρίμηνο 2014.

Η Εταιρεία σημείωσε ζημίες μετά φόρων -756€ χιλ. έναντι ζημιών -1.274€ χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2014.

Ο δείκτης EBITDA για τη περίοδο Α΄ τριμήνου 2015 ανήλθε σε -326€ χιλ. έναντι αρνητικό -622€ χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2014 σημειώνοντας βελτίωση κατά 296€ χιλ.

Η Εταιρεία με σαφή προσανατολισμό συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα εξυγίανσης όπως αυτό επικυρώθηκε από το Π.Π.Α. και την απόφαση 650/2013.

Η διοίκηση της Εταιρείας SΑΤΟ έχει προβεί περαιτέρω στις κάτωθι ενέργειες.

Άνοιξε νέο κατάστημα ΕΝΤΟS στην Λ.Κηφισίας 254-256 προσδοκώντας μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων από ένα σημείο το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη εμπορική δραστηριότητα.

Η Εταιρεία συνεχίζει δυναμικά την διείσδυση στην κατηγορία των παιδικών/νεανικών επίπλων με το brand mojo και στα πλαίσια αυτά σύναψε νέα αποκλειστική συνεργασία με σημαντικά μεγάλη Δανέζικη Εταιρεία παιδικών/νεανικών επίπλων.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πωλήσεων υλοποιείται με επιτυχία η ανάπτυξη καταστημάτων franchising ΕΝΤΟS μέσω των οποίων η Εταιρεία προσδοκά μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία Επίπλων σπιτιού.

Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

H Sato κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α. και στα πλαίσια της δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων για την χρήση 01/01/2015 έως και 31/03/2015, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, όπου μεταφέρθηκε στις 8/4/2011 με την από 7/4/2011 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ.

Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 3.1.2.5. του Κανονισμού του ΧΑ).

Οι ενέργειες της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην ειδική κατηγορία, περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

Η Εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει συγκεκριμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που προσβλέπει στον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της μέσω της περαιτέρω μείωσης των λειτουργικών της δαπανών με μείωση των εξόδων ενοικίων, αναδιάρθρωση των ανθρώπινων πόρων της, επαναδιαπραγμάτευση βασικών συμβολαίων προμηθευτών και γενικότερα περαιτέρω περικοπή ελαστικών δαπανών.

Η Εταιρεία διέκοψε την λειτουργία καταστημάτων της, τα οποία δεν απέδιδαν τα αναμενόμενα και η συνεισφορά τους ζημίωνε συνολικά την Εταιρεία. Επιπλέον εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό, επενδύοντας και σε νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως το παιδικό έπιπλο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v