Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Συνεχίζει τις ενέργειες για άρση επιτήρησης

Στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της, στην επέκτασης στον τομέα των διαγωνιστικών εξετάσεων και στη συνέχιση της περιστολής δαπανών εστιάζει τις προσπάθειές της η Medicon με στόχο την άρση των μετοχών της από την κατηγορία Επιτήρησης.

Medicon: Συνεχίζει τις ενέργειες για άρση επιτήρησης

Η Medicon Hellas γνωστοποιεί ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν τη μετοχή της στην κατηγορία της Επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 4 Απριλίου 2013 συνεδρίαση του αποφάσισε την ένταξη των μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.4), επειδή το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας είναι σημαντικό.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας οφείλονται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI+), η οποία είχε άμεση αρνητική επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη της.

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τα Πιστωτικά Ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του δανεισμού της.

2. Έχει ξεκινήσει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των Διαγνωστικών εξετάσεων με την δημιουργία διαγνωστικού κέντρου.

3. Συνεχίζεται η εφαρμογή του προγράμματος περιστολής των λειτουργικών δαπανών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v