Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία Τρία Άλφα: Γ.Σ. στις 30/6 για κεφαλαιοποίηση ζημιών

Την κεφαλαιοποίηση σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας Εριουργία Τρία Άλφα στις αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 30/6.

Εριουργία Τρία Άλφα: Γ.Σ. στις 30/6 για κεφαλαιοποίηση ζημιών
Η εταιρία Εριουργία Τρία Άλφα καλεί τους μετόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών σε τακτικές γενικές συνελεύσεις την Τρίτη 30/06/2015 και ώρα 12:30 και 13.30 αντίστοιχα, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, στη Ν. Ιωνία, με θέματα ημερησίας διάταξης :

• Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014.

• Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

• Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2014.

• Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014.

• Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

• Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015.

• Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Κεφαλαιοποίηση σωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας

• Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως. Ανάπτυξη από τη Διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης.

• Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών θα συνέλθει στις 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 12.30 στον ίδιο χώρο και η β΄ επαναληπτική στις 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 12.30 στον ίδιο χώρο.

Αντίστοιχα, για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει στις 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 13.30 στον ίδιο χώρο και η β΄ επαναληπτική στις 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 13.30 στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v