Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός: Τη συμμετοχή σε ΑΜΚ θυγατρικής ενέκρινε η Γ.Σ.

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας Μπάου Μάρκετ Α.Ε. και τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της Μαθιός Πυρίμαχα στις 11 Ιουνίου.

Μαθιός: Τη συμμετοχή σε ΑΜΚ θυγατρικής ενέκρινε η Γ.Σ.
Η εταιρία Μαθιός Πυρίμαχα ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, όπου παρευρέθησαν είτε αυτοπροσώπως είτε διά εξουσιοδοτήσεως μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 7.418.225, κατέχοντες συνολικά το 75,54 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της.

Κατόπιν διαπιστώσεως της απαρτίας, η Γ.Σ. συζήτησε και έλαβε ομόφωνα αποφάσεις εγκρίνοντας άπαντα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων και τη συμμετοχή της εισηγμένης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Μπαου Μάρκετ Α.Ε. για ποσόν 7.150 ευρώ, με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 2.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ εκάστης, σε τιμή έκδοσης 27 ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης.

Επιπλέον, η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος κατά τη χρήση του 2014.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v