Σπύρου: Προχωρά σε απορρόφηση της θυγατρικής Alchema

Σε συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της Alchema Οργανικά Λιπάσματα προχωρά η εταιρία Αγροτικός Οίκος Σπύρου. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η/12/2014.

Σπύρου: Προχωρά σε απορρόφηση της θυγατρικής Alchema
Η εταιρία Αγροτικός Οίκος Σπύρου ανακοινώνει ότι το διοικητικό της συμβούλιο και η γενική συνέλευση της κατά 100% θυγατρικής της Alchema Οργανικά Λιπάσματα ΕΠΕ στις συνεδριάσεις τους, της 16ης/10/2015, αποφάσισαν αντίστοιχα τη συγχώνευσή τους, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31η/12/2014.

Ορίστηκε Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας και εξουσιοδοτήθηκαν οι εκπρόσωποι των συγχωνευόμενων εταιριών να συντάξουν και υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v