Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίζη: Έκτακη Γ.Σ. στις 20/1 για αύξηση κεφαλαίου

Την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 474.144 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,33 σε 0,36 ευρώ καλείται να εγκρίνει η έκτακτη Γ.Σ. της εταιρίας Κτήμα Λαζαρίδη στις 20/1/2015.

Κτήμα Λαζαρίζη: Έκτακη Γ.Σ. στις 20/1 για αύξηση κεφαλαίου
Η εταιρία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00 στα γραφεία της στην Αδριανή Ν. Δράμας, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Ημερήσιας Διατάξεως

Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 474.144 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,33 σε 0,36 ευρώ ανά μετοχή και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v