Πετρόπουλος: Στο 1,22% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Mε τη λήξη του προγράμματος η Εταιρία κατέχει συνολικά 86.264 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,22% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης €3,57.

Πετρόπουλος: Στο 1,22% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί με την από 16/4/2014 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Mε τη λήξη του προγράμματος η Εταιρία κατέχει συνολικά 86.264 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,22% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης €3,57.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 έλαβε την απόφαση για την υιοθέτηση εκ νέου προγράμματος αγοράς ίδιων μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v