Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Έκτακτη Γ.Σ. στις 18/5 για έκδοση ομολογιακών

Την έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 10,2 εκατ. ευρώ και δύο κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών, με σκοπό την αναδιάρθρωση δανεισμού, καλείται να εγκρίνει η έκτακτη Γ.Σ. της Yalco στις 18 Μαΐου.

Yalco: Έκτακτη Γ.Σ. στις 18/5 για έκδοση ομολογιακών

Η εταιρία Yalco συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της την Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 12.00, στα γραφεία της στο Καλοχώρι (5ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης) του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, με θέμα ημερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης για αναδιάρθρωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας σε συνέχεια της από 10/7/2015 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Προς τον σκοπό αυτό η γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει:

α) Την έκδοση ενός μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 10.200.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3Α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και στο άρθρο 8 του Ν. 3156/2003.Το δάνειο αυτό θα εκδοθεί με παραίτηση των παλαιών μετόχων του δικαιώματος προτίμησης και θα καλυφθεί από τις χρηματοδοτούσες τράπεζες με ιδιωτική τοποθέτηση.

β) Την έκδοση δύο κοινών, εμπραγμάτως εξασφαλισμένων, ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξής, η τυχόν α' επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v