Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ από την Κανάκης

Η εισηγμένη προτίθεται να προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει συγκληθεί για την 1η Ιουνίου 2016, την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους συνολικού ποσού 825.000,00 Ευρώ,

Επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ από την Κανάκης

H ΚΑΝΑΚΗΣ ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2016 , συμπληρώνεται όσον αφορά την πρόθεση της Εταιρείας προς επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους αυτής.

Ειδικότερα, η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει συγκληθεί για την 1η Ιουνίου 2016, την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους συνολικού ποσού 825.000,00 Ευρώ, ήτοι ποσού 0,11 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.

Σε περίπτωση λήψεως τέτοιας αποφάσεως περί επιστροφής κεφαλαίου, οι ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου και έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα προσδιορισθούν με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ως άνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v