ΕΥΑΘ: Απόφαση Γ.Σ. για διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ

Τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή καθώς και το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της ΕΥΑΘ που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου.

ΕΥΑΘ: Απόφαση Γ.Σ. για διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ

Η εταιρία ΕΥΑΘ ανακοινώνει ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε στις 11 Μαΐου 2016 και στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.394.653 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διανομή συνολική μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Ειδικότερα, κατόπιν πρότασης του κύριου μετόχου η Γ.Σ. ενέκρινε τη διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας 0,125 ευρώ ανά μετοχή και πρόσθετου μερίσματος 0,125 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού 0,25 ευρώ ανά μετοχή από το οποίο θα παρακρατηθεί ο ισχύον φόρος.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2016 και η καταβολή του στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 29η Ιουνίου 2016.

Επιπλέον, η Γ.Σ. εξέλεξε ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου τους:

- Κρεστενίτης Ιωάννης, Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

- Παπαϊωάννου Ιωάννης, Α΄ Αντιπρόεδρος , Εκτελεστικό Μέλος

- Βαλάνη Στέλλα, Β΄ Αντιπρόεδρος , Εκτελεστικό Μέλος

- Τανιμανίδου Στεφανία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Αντωνιάδης Ιωάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Πετρίδης Εύδοξος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Λάτσιου Χρυσάφη Ολυμπία, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Τσιώνας Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Καραχάλιου Ελευθερία, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Αρχοντόπουλος Γεώργιος, (Εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος
Α΄ Αναπληρωματικός Μαυρόπουλος Δημήτριος
Β΄ Αναπληρωματικός Καραμπουγιούκη Ευγενία

- Σαχινίδης Αναστάσιος, (Εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος
Α΄ Αναπληρωματικός Μαριόγλου Κωνσταντίνος
Β΄ Αναπληρωματικός Πουλημένου Αναστασία

Τέλος, η Γ.Σ. όρισε την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Τανιμανίδου Στεφανία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντωνιάδη Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πετρίδη Εύδοξο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v