Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 24/6 η Γ.Σ. της Αφοί Κορδέλλου για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Αφοί Κορδέλλου που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου.

Στις 24/6 η Γ.Σ. της Αφοί Κορδέλλου για εκλογή Δ.Σ.
Η εταιρία Αφοί Χ. Κορδέλλου καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 και ώρα 15.30, στα γραφεία της, Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

2. ΄Εγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015.

3. ΄Εγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάστημα 1.1.2015 –31.12.2015, και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016-31.12.2016 και το χρονικό διάστημα 1.1.2017 – 30.06.2017.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2015.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 1.1.2016-31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v