ΕΥΑΘ: Στις 23/6 η αποκοπή του μερίσματος 0,25 ευρώ

Από τις 23 Ιουνίου οι μετοχές της ΕΥΑΘ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,25 ευρώ για τη χρήση 2015. Στις 29 Ιουνίου ξεκινά η καταβολή. Οι δικαιούχοι.

ΕΥΑΘ: Στις 23/6 η αποκοπή του μερίσματος 0,25 ευρώ

Η ΕΥΑΘ ανακοινώνει ότι ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2015, το οποίο ανέρχεται σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από το οποίο παρακρατείται βάσει του άρθρου 44 του Ν.4389/2016 (όπως ισχύει σήμερα) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,225 ευρώ, ορίστηκε η 23 Ιουνίου.

Από αυτήν την ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ επενδυτές κατά την 24η Ιουνίου 2016, ενώ η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου 2016 από την πληρώτρια τράπεζα Eurobank Ergasias ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας Eurobank Ergasias, για όσους εκ των μετόχων τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα, είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην τράπεζα Eurobank Ergasias σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εισηγμένης (τηλ.2310/286613).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v