Προσέφυγε στο άρθρο 99 η Jetoil

(upd) Προστασία από τους πιστωτές της αιτήθηκε η εταιρία πετρελαιοειδών της οικογένειας Μαμιδάκη. Πού χρωστάει, σε τι προσβλέπει ο όμιλος. Τα προβλήματα ρευστότητας, τα περιουσιακά στοιχεία και η απώλεια πρατηρίων. Τι λένε τα ΕΛΠΕ. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Προσέφυγε στο άρθρο 99 η Jetoil

Στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα για την προστασία από τους καταναλωτές, προσέφυγε μια από τις παλαιότερες ελληνικές εταιρείες πετρελαιοειδών, η Mamidoil-Jetoil της οικογένειας Μαμιδάκη.

Η εταιρεία τον τελευταίο χρόνο βρισκόταν σε σοβαρή οικονομική αδυναμία, με αποτέλεσμα να απολέσει το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου της το οποίο δεν μπορούσε να τροφοδοτήσει με καύσιμα, καθώς δεν είχε την απαραίτητη ρευστότητα για προπληρωμή των ποσοτήτων. Το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα έντονο τις περιόδους των υψηλών τιμών, ενώ και το τραπεζικό σύστημα αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει τη ρευστότητα της εταιρείας.

Έτσι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, «έχασε» εκατοντάδες πρατήρια σε Πελοπόννησο και Αττική, ενώ περιόρισε την παρουσία της στην Κρήτη. Η κατάθεση της αίτησης στο Πρωτοδικείο έγινε στις 9 Ιουνίου, ενώ η κύρια συζήτηση θα γίνει την 1η Νοεμβρίου.

Στον ισολογισμό του 2014 η εταιρία εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις περίπου 320 εκατ. ευρώ ενώ το προσωπικό που απασχολεί ανέρχεται σε 200 άτομα. 

Η Mamidoil είναι η πρώτη εταιρεία εμπορίας που καταλήγει στην κατάθεση αίτησης προστασίας από τους πιστωτές, ενώ σύμφωνα με πηγές της αγοράς, συνεχίζει να διαθέτει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία όπως τους αποθηκευτικούς χώρους της Θεσσαλονίκης.

Το δίκτυο της εταιρείας και οι αποθηκευτικοί της χώροι, αρκετές φορές την τελευταία δεκαετία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με επενδυτές, χωρίς όμως να καταλήξουν. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, και πριν η εταιρεία χάσει το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου της, ενδιαφέρον για τη Mamidoil είχε δείξει μεγάλη ρωσική εταιρεία που ήθελε να επεκταθεί στην ελληνική αγορά.

Πού χρωστάει- σε τι προσβλέπει

O τραπεζικός δανεισμός του ομίλου συνολικού ύψους 189,2 εκατομμυρίων, κατανέμεται κυρίως στις παρακάτω τράπεζες και σύμφωνα με την αίτηση για υπαγωγή, ενώ είναι καλυμμένος με εγγυήσεις:

Εθνική 50,5 εκατ.
Αττικής 12,66 εκατ.
Πειραιώς 36,4 εκατ.
ALPHA 62,28 εκατ.
EUROBANK 41,55 εκατ.

Αντίθετα χωρίς κάλυψη είναι οι οφειλές της εταιρείας προς προμηθευτές και για μισθώσεις leasing.

Oι τελευταίες ανέρχονται σε 12,8 εκατομμύρια και με δεδομένο ότι αφορούν τραπεζικές εταιρείες, οι οφειλές της Mamidoil προς τις ελληνικές τράπεζες ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τώρα στους προμηθευτές, το ύψος των οφειλών που δεν καλύπτονται από εγγυήσεις ανέρχεται σε 77,8 εκατομμύρια ευρώ, 9,21 εκατ. είναι γραμμάτια και επιταγές πληρωτέα και 13,15 εκατομμύρια υποχρεώσεις σε λοιπούς ανέγγυους πιστωτές.

Με δεδομένο ότι κύριος προμηθευτής της είναι τα διυλιστήρια των ΕΛ.ΠΕ., το euro2day.gr απευθύνθηκε στους αρμόδιους των ΕΛ.ΠΕ. για να λάβει την απάντηση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους. Ο όμιλος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα την Δευτέρα.

Πάντως σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το τελευταίο επτάμηνο, η Mamidoil λόγω της δυσχερούς κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει, είχε πάψει να τροφοδοτείται με καύσιμα από τα ελληνικά διυλιστήρια.

Ακόμη οι υποχρεώσεις σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται σε 8,09 εκατομμύρια.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Με την αίτησή της για προστασία από τους πιστωτές, η εταιρεία υποστηρίζει ότι θα θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, διοίκησης και δραστηριοτήτων, με το οποίο ευελπιστεί να αυξήσει το μερίδιό της στην εσωτερική αγορά.

Επίσης, θα στοχεύσει στην προσέλκυση νέων κατηγοριών πελατών με την εφαρμογή επιθετικών πολιτικών μάρκετινγκ, ενώ ως πλεονεκτήματα για την ευόδωση των σχεδίων της, ονομάζει τις καλές σχέσεις με τους προμηθευτές και το καλό όνομα του ομίλου στην αγορά.

 

Μιχάλης Καϊταντζίδης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v