Νάκας: Επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ.

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή και την συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Φίλιππος Νάκας, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016.

Νάκας: Επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ.
Η Φίλιππος Νάκας ανακοινώνει ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016 με απαρτία 79,11% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή και την συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 634.000 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,10 ευρώ και στη συνέχεια την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,10 ευρώ.

Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους καθώς επίσης να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.

Επιπλέον, η Γ.Σ. ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω σκοπών:

• Εμπόριο αφεψημάτων, βοτάνων, γλυκισμάτων, μπισκότων και ξηρών καρπών.
• Εμπόριο κεριών.
• Εμπόριο καλλυντικών και σαπουνιών.
• Εμπόριο υφασμάτινων και χάρτινων πετσετών.
• Εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v