Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στο €1,9 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Tα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών, αναφέρει η ΕΧΑΕ.

ΕΧΑΕ: Στο €1,9 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκ. έναντι €5,6 εκ. το εννεάμηνο 2015, μειωμένα κατά 65%. 

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή στο εννεάμηνο 2016, μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων υπολογίζονται σε €0,03, έναντι €0,07 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €20,6 εκ. το εννεάμηνο 2016 έναντι €23,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €19,7 εκ. έναντι €22,1 εκ., μειωμένα κατά 11%.

Tα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το εννεάμηνο 2016 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €63 εκ. έναντι €84,2 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 25%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 10% συγκρινόμενη με το εννεάμηνο 2015 (€40,8 δις έναντι €45,2 δις).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.9.2016 στις 565,5 μονάδες, μειωμένος κατά 14% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του εννεάμηνου 2015 (654,2 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 38,7% το εννεάμηνο 2016 από 46,6% το εννεάμηνο 2015, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 103 εκ. μετοχές έναντι 177 εκ. μετοχές το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 25% (62,6 χιλ. έναντι 83,8 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης μειώθηκαν κατά 47% λόγω της πτώσης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Tο σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε €12,7 εκ. έναντι €13,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένο κατά 7%. Tα αποτελέσματα εννεάμηνου 2016 επιβαρύνονται με πρόβλεψη υποτίμησης χρεογράφων ύψους EUR2,2 εκ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το εννεάμηνο 2016 διαμορφώθηκαν στα €3,1 εκ. έναντι €7,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v