Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δ. Κρήτης: Διευκρινίσεις για ποσοστό κ. Χούμπαυλη

Στο όνομα της τράπεζας SG HAMBROS AND TRUST LTD για λογαριασμό του κ. Χρήστου Χούμπαυλη και όχι στο όνομα του τελευταίου αγοράστηκαν οι 840.000 μετοχές της Δομικής Κρήτης, αξίας 1.260.000 ευρώ, ανακοινώνει η εταιρία.

Δ. Κρήτης: Διευκρινίσεις για ποσοστό κ. Χούμπαυλη
Στο όνομα της τράπεζας SG HAMBROS AND TRUST LTD για λογαριασμό του κ. Χρήστου Χούμπαυλη και όχι στο όνομα του τελευταίου αγοράστηκαν οι 840.000 μετοχές της Δομικής Κρήτης, αξίας 1.260.000 ευρώ, ανακοινώνει η εταιρία.

Συνεπώς, από το 10,232% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που πλέον κατέχει ο κ. Χρήστος Χούμπαυλης στην εταιρεία, το 4,991% αντιστοιχεί σε δικαιώματα ψήφου που ο τελευταίος κατέχει άμεσα και το 5,241% αφορά δικαιώματα ψήφου που κατέχει ο ίδιος έμμεσα, ήτοι κατέχονται στο όνομα της ανωτέρω αναφερόμενης SG HAMBROS AND TRUST LTD για λογαριασμό του κ. Χρήστου Χούμπαυλη.ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v