Ελτον: Αγορά 100.000 μετοχών από Ηλ. Παπαθανασίου

Η κα Παπαθανασίου Ηλέκτρα του Νέστορα, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρίας Ελτον Χημικά, προέβη την 28/1/2008 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 84.993,14 ευρώ.

Ελτον: Αγορά 100.000 μετοχών από Ηλ. Παπαθανασίου
Η κα Παπαθανασίου Ηλέκτρα του Νέστορα, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρίας Ελτον Χημικά, προέβη την 28/1/2008 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 84.993,14 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v