Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Στις 27/02 η Γ.Σ. για εξαγορά της ΚΕΜ

Η έγκριση αγοράς 5.860 ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας ΚΕΜ ΑΒΕΕ, θα συζητηθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας Παπαπαναγιώτου Δρομέας που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2008.

Δρομέας: Στις 27/02 η Γ.Σ. για εξαγορά της ΚΕΜ
Η έγκριση αγοράς 5.860 ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας ΚΕΜ ΑΒΕΕ, θα συζητηθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας Παπαπαναγιώτου Δρομέας που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2008.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της από 29/01/2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Παπαπαναγιώτου Δρομέας, θα πραγματοποιηθεί Γ.Σ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση αγοράς 5.860 ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ”ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία” και τον διακριτικό τίτλο ”ΚΕΜ ΑΒΕΕ”, εδρεύουσας στον Δήμο Λευκώνα ν. Σερρών (Βι.Πε. Σερρών).

2. Παροχή αδείας για σύμβαση εμπορικής μίσθωσης καταρτισθείσας με την εδρεύουσα στον Δήμο Λευκώνα ν. Σερρών ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ανώνυμη Εταιρία” και με τον διακριτικό τίτλο ”ΚΕΑ Α.Ε.”, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23α του ΚΝ.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v