Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Στο 51% κατήλθε το ποσοστό του Ν. Βογιατζόγλου

Στην εξωχρηματιστηριακή πώληση 2.018.670 μετοχών προέβη στις 8.12.2016 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Βογιατζόγλου, κ. Ν. Βογιατζόγλου, μειώνοντας το ποσοστό του στο 51%. Τις μετοχές αγόρασαν οι Άννα και Νίνα Βογιατζόγλου.

Βογιατζόγλου: Στο 51% κατήλθε το ποσοστό του Ν. Βογιατζόγλου
Η εταιρία Βογιατζόγλου ενημερώνει ότι ο κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού, πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, προέβη στις 8.12.2016, δυνάμει δύο διαδοχικών εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων, σε πώληση 2.018.670 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εισηγμένης, συνολικής αξίας 1.514.002,50 ευρώ, ως ακολούθως: α) 1.009.335 μετοχές μετά των δικαιωμάτων ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 757.001,25 ευρώ και β) 1.009.335 μετοχές μετά των δικαιωμάτων ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 757.001,25 ευρώ.

Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής το ποσοστό του κ. Βογιατζόγλου κατήλθε του ορίου των 2/3 των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας και πλέον κατέχει 3.225.750 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Την ίδια ημερομηνία η κ. Aννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, αντιπρόεδρος του Δ.Σ., προέβη, δυνάμει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σε αγορά 1.009.335 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 757.001,25 ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό της να ανέλθει του ορίου του 15% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και κατέχει πλέον 1.009.335 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,96% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης.

Αντίστοιχα, η κ. Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, μέλος του Δ.Σ. προέβη επίσης την ίδια ημερομηνία σε αγορά 1.009.335 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας 757.001,25 ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό της να ανέλθει του ορίου του 15% των δικαιωμάτων ψήφου και πλέον κατέχει 1.009.335 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εισηγμένης, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,96% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v