Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Παραιτήθηκε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του θα αποφασίσει για την τυχόν αντικατάστασή του, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

MIG: Παραιτήθηκε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η MIG ανακοίνωσε ότι ο κ. Iskandar Safa, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του θα αποφασίσει για την τυχόν αντικατάστασή του, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v