Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Grissin: Στα 2,77 εκατ. μειώθηκαν οι ζημιές το 2016

Σε ενοποιημένο επίπεδο, oι ζημίες προ φόρων το 2016 ήταν 2.779.741,41 ευρώ μειωμένες κατά 2,8% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2015. Ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε στα 14.269.683 ευρώ.

Alpha Grissin: Στα 2,77 εκατ. μειώθηκαν οι ζημιές το 2016

Η Alpha Grissin στα πλαίσια της δημοσίευσης των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 14.269.683,90 εμφανίζοντας αύξηση 11,23% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2015 (€ 12.828.613,67) κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης πωλήσεων στον τομέα Συστημάτων υποστήριξης κρίσιμων εφαρμογών σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής αυξήθηκε κατά 17,7% στα € 9.897.314,75 (€ 8.409.317,15 το 2015).

Σε ενοποιημένο επίπεδο, oι ζημίες προ φόρων ήταν € -2.779.741,41 μειωμένες κατά 2,8% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2015 (€ -2.859.220,05). Σε επίπεδο μητρικής οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στα € - 3.950.788,79

Οι ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στα € -405.418,04 (2015: € -68.871,56).

Αντιθέτως τα EBITDA της μητρικής ήταν θετικά σημειώνοντας σημαντική αύξηση στα € 273.956,04 (2015: € 67.321,55), αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v