Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Κέρδη 743 χιλ. ευρώ το 2016

Η μητρική εταιρεία Βογιατζόγλου Systems A.E. εμφάνισε αύξηση του Κύκλου Εργασιών της τάξεως του 18,73% και τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη ύψους 1.373 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 392 χιλ. ευρώ την χρήση του 2015.

Βογιατζόγλου: Κέρδη 743 χιλ. ευρώ το 2016

Κέρδη μετά φόρων ύψους 743 χιλ. ευρώ και αύξηση του Κύκλου Εργασιών της τάξεως του 23,38%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2015, εμφάνισε για τη χρήση του 2016 οι όμιλος Βογιατζόγλου παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση στην Ελλάδα και την παρατεταμένη οικονομική αστάθεια.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Βογιατζόγου, η μητρική εταιρεία Βογιατζόγλου Systems A.E. εμφάνισε αύξηση του Κύκλου Εργασιών της τάξεως του 18,73% και τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη ύψους 1.373 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους 392 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2015.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2016 διαμορφώθηκε στα 19.600 χιλ. Ευρώ από 15.886 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση 2015.

Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6.613 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 16,62% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2015 (5.671 χιλ. Ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 1.200 χιλ. Ευρώ (603 χιλ. Ευρώ το 2015). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 994 χιλ. Ευρώ (412 χιλ. Ευρώ το 2015).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 862 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 194 χιλ. Ευρώ το 2015), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 743 χιλ. Ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 18 χιλ. Ευρώ το 2015).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 14.819 χιλ. Ευρώ έναντι 12.481 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση 2015. Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 5.156 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 13,20% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2015 (4.555 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 896 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 60 χιλ. Ευρώ το 2015).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τις 722 χιλ. Ευρώ (ζημίες 106 χιλ. Ευρώ το 2015). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.405 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους 241 χιλ. Ευρώ το 2015, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 1.373 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους 392 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή για την εταιρεία διαμορφώνεται  σε 0,2170  Ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v