Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Στα €11,11 εκατ. μειώθηκε ο κύκλος εργασιών το 2016

Ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Μπουτάρης το 2016 παρουσίασε μείωση κατά 11,8% σε σχέση με την χρήση 2015 και διαμορφώθηκε στα €11,11 εκ. έναντι €12, 59 εκ. την προηγούμενη χρήση.

Μπουτάρης: Στα €11,11 εκατ. μειώθηκε ο κύκλος εργασιών το 2016

Η συνολική κατανάλωση του εμφιαλωμένου κρασιού το 2016 κινήθηκε για μια ακόμη χρονιά σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2015, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μπουτάρης με αφορμή τα αποτελέσματα του 2016.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς η μείωση του όγκου πωλήσεων συνεχίστηκε τόσο στην αγορά της επιτόπιας κατανάλωσης ( εστίαση ) όσο και στην αγορά των σημείων λιανικής πώλησης (S/M κλπ) όπου η μείωση στο εμφιαλωμένο κρασί διαμορφώθηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της IRI στο 17,1%. Η εταιρία, στο πλαίσιο αυτό, διατήρησε τα μερίδια της στην αγορά των S/M στα οποία κατέχει την πρώτη θέση (στοιχεία IRI).

Στο περιβάλλον αυτό ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Μπουτάρης το 2016 παρουσίασε μείωση κατά 11,8% σε σχέση με την χρήση 2015 και διαμορφώθηκε στα € 11,11 εκ. έναντι €12, 59 εκ. την προηγούμενη χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται αντίστοιχα στην μείωση της αγοράς εσωτερικού αλλά και στις εξαγωγές. Το ποσοστό των πωλήσεων εξωτερικού αποτελεί το 30,0% του συνολικού κύκλου εργασιών της παραγωγικής θυγατρικής εταιρίας και διαμορφώθηκε στα €3,1 εκ.

Μικτό Περιθώριο Κέρδους

Το μικτό περιθώριο κέρδους (των μη βιολογικών στοιχείων) μειώθηκε κατά 2.3% την χρήση 2016 και ανήλθε στο ποσό των € 3,9 εκ η ποσοστό 35,2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι € 4,7 εκ. και ποσοστού 37,5% της προηγούμενης χρονιάς.

Έσοδα - Έξοδα

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης μειώθηκαν το 2016 και διαμορφώθηκαν στα €330 χιλ έναντι €1.263 χιλ. το 2015. Τα άλλα έξοδα αντίστοιχα αυξήθηκαν σε €1.523 χιλ. το 2016 από €301 χιλ το 2015 γεγονός που οφείλεται για μεν το 2015 στην αποτύπωση ολοκλήρωση της ρύθμισης των υποχρεώσεων σε δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς (όφελος από προσαυξήσεις και πρόστιμα), για δε το 2016 στον αντιλογισμό τους λόγω της νέας συμφωνίας αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης η οποία υποβλήθηκε στις 30/12/2016 και αναμένεται η επικύρωσή της από το δικαστήριο στην χρήση 2017.

Τα οργανικά έξοδα (διάθεσης και διοίκησης) μειώθηκαν σημαντικά κατά € 941 χιλ. το 2016 ή ποσοστό 16,3% και διαμορφώθηκαν σε € 4.819 έναντι € 5.761 χιλ. το 2015.

Χρηματοοικονομικά

Το χρηματοοικονομικό κόστος το 2016 αυξήθηκε σημαντικά στη χρήση κατά € 405 και διαμορφώθηκε στο ποσό των € 1.576 χιλ .από €1.171 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση και οφείλεται στην κεφαλαιοποίηση πρόσθετων τόκων με βάση την νέα συμφωνία ρύθμισης με τις τράπεζες.

Λειτουργικό Αποτέλεσμα

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω μεταβολών το ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης διαμορφώθηκε σε ζημίες προ φόρων € 3.088 από ζημίες € 840 χιλ. το 2015. Η αύξηση των ζημιών κατά € 2.248 την τρέχουσα χρήση οφείλεται στην αύξηση των εκτάκτων εξόδων κατά € 1.134 χιλ (κυρίως αφορούν τον αντιλογισμό της ωφέλειας των προστίμων και προσαυξήσεων λόγω της νέας συμφωνίας ρύθμισης ) και κατά € 405 χιλ. από την αύξηση των τόκων περιόδου που κεφαλαιοποιήθηκαν λόγω της συμφωνίας ρύθμισης με τις τράπεζες.

Στόχοι του 2017

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αλλά και οι απρόβλεπτες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, επαναφέρουν σε ένα σημαντικό βαθμό την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες της αγοράς και αναδεικνείουν εκ νέου τα προβλήματα ρευστότητας και έλλειψης χρηματοδοτικής πολιτικής για τις επιχειρήσεις.

Η ολοκλήρωση των κυβερνητικών δράσεων και η θετική αξιολόγηση αναμένεται να αλλάξει επί το θετικότερο το γενικό οικονομικό κλίμα και ιδιαίτερα να τονώσει το αίσθημα εμπιστοσύνης στην αγορά. Με βάση τις εξελίξεις αυτές αναμένεται αντιστροφή σε θετικό ρυθμό του Α.Ε.Π το οποίο εκτιμάται σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος στο 2.5% με έμφαση το δεύτερο εξάμηνο. Αναμένονται επίσης θετικές εξελίξεις στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας, στην αύξηση του τουριστικού προϊόντος και στην αύξηση των εξαγωγών.

Η αναμενόμενη για τέταρτη συνεχή χρονιά αύξηση του εξωτερικού τουρισμού, η βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος, η αναμενόμενη βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά, και η αναμενόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, θα αποτελέσουν τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τόσο τη συνολική ζήτηση, όσο και την ζήτηση στον κλάδο του κρασιού.

Οι στόχοι της εταιρείας για το 2017, εστιάζονται τόσο στην ανάπτυξη των εξαγωγών αλλά και στην αξιοποίηση της συνεχούς βελτιούμενης θέσης της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, αξιοποιώντας τόσο τη δυναμική της στην τουριστική αγορά, όσο και στην βελτίωση του δικτύου της στις αστικές περιοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v