Ελτον: Αγορά 100.000 μετοχών από Η. Παπαθανασίου

Η κα Παπαθανασίου Ηλέκτρα του Νέστορα, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρίας Ελτον, προέβη την 13/3/2008 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας 87.000,00 ευρώ.

Ελτον: Αγορά 100.000 μετοχών από Η. Παπαθανασίου
Η κα Παπαθανασίου Ηλέκτρα του Νέστορα, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρίας Ελτον, προέβη την 13/3/2008 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας 87.000,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v