Παραιτήθηκαν δύο μέλη από το διοικητικό συμβούλιο της Αλφα Γκρίσιν

Οι κ.κ. Βασίλειος Γκρίσιν και Ανδρέας Αλεβίζος τοποθετούνται στη θέση των Δημήτριου Παρθένη και Μάριου Καπενεκάκη στο Δ.Σ. της εισηγμένης.

Παραιτήθηκαν δύο μέλη από το διοικητικό συμβούλιο της Αλφα Γκρίσιν

Η Αλφα Γκρίσιν ανακοίνωσε τις υποβληθείσες από τους κο Δημήτριο Παρθένη και κο Μάριο Καπενεκάκη παραιτήσεις αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Αλφα Γκρίσιν τους ευχαριστεί θερμά για τη συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου εκλέγονται για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, έως 30.06.2019, οι κ.κ. Βασίλειος Γκρίσιν και Ανδρέας Αλεβίζος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αλφα Γκρίσιν Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- Βασίλειος Γκρίσιν, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
- Αλιόσσα Γκρίσιν, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μαριάννα Σαλίβερου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ανδρέας Αλεβίζος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Δημήτριος Θυμής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Σταύρος Τσουκαντάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v