Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: ΣΕ ΑΜΚ κατά 2,1 εκατ. προχωρά η θυγατρική Άριστον

Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής μετά την ανωτέρω αύξηση θα ανέλθει στα 33.357.012 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.119.004 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών 3 Ευρώ εκάστης

Revoil: ΣΕ ΑΜΚ κατά 2,1 εκατ. προχωρά η θυγατρική Άριστον

Η REVOIL ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ που δραστηριοποιείται στην ποντοπόρο ναυτιλία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.5.2017 προχώρησε στην Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.186.010 ευρώ με την έκδοση 728.670 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης.

Η κάλυψη της αυξήσεως θα γίνει από τον υφιστάμενο μέτοχο την REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΡΙΣΤΟΝ μετά την ανωτέρω αύξηση θα ανέλθει στα 33.357.012 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.119.004 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών 3 Ευρώ εκάστης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω.  

Οι σχετικές αποφάσεις τελούν υπό την έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.        

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v