Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η «επόμενη μέρα» της Revoil

Πώς αξιολογούν κύκλοι προσκείμενοι στην εισηγμένη εταιρεία τις τελευταίες εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και τις επιδράσεις που θα επιφέρουν στις προοπτικές της. Οι σχέσεις με τις τράπεζες και η επιστροφή σε αποτέλεσμα με θετικό πρόσημο.

Η «επόμενη μέρα» της Revoil

Πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις στον όμιλο REVOIL και στις προοπτικές του αναμένεται να επιφέρουν η πρόσφατη αποχώρηση της εισηγμένης από τη δραστηριότητα της ναυτιλίας καθώς και η πώληση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της Νέας Καρβάλης (Καβάλα) στη Motor Oil.

Ειδικότερα, οι κινήσεις που έλαβαν χώρα κατά σειρά ήταν:

• Η κατά 100% θυγατρική της REVOIL ναυτιλιακή εταιρεία Ariston πούλησε δύο από τα τρία πλοία της έναντι περίπου 4,7 εκατ. δολαρίων. Το ποσό χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.

• Η REVOIL εκποίησε τη θυγατρική της Ariston έναντι 185.000 ευρώ σε εταιρεία συμφερόντων των βασικών μετόχων (δεν βρέθηκε άλλος αγοραστής). Η Ariston (που είχε ενισχυθεί κατά τους τελευταίους μήνες με δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου οι οποίες αποπλήρωσαν υποχρεώσεις) διέθετε ένα πλοίο, ενώ παράλληλα ήταν «φορτωμένη» με τραπεζικό δανεισμό.

• Η μητρική εταιρεία πούλησε τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της στη Νέα Καρβάλη Καβάλας στη Motor Oil, έναντι τιμήματος 15 εκατ. ευρώ που θα εισπραχθεί τμηματικά. Τους λόγους για τους οποίους η Motοr Oil προχώρησε στο deal μπορείτε να πληροφορηθείτε από παλαιότερο δημοσίευμα του Euro2day.gr με τίτλο «Motοr Oil - REVOIL: Τα ντεσού του deal για τις εγκαταστάσεις της Νέας Καρβάλης».

Το Euro2day.gr, μιλώντας με κύκλους προσκείμενους στην εισηγμένη εταιρεία, έλαβε τις παρακάτω απαντήσεις:

Πρώτον, οι προαναφερθείσες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του τραπεζικού δανεισμού (σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις και υπολογισμούς του γράφοντος, κατά περίπου 40%), με αντίστοιχη αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης.

Δεύτερον, από το 2017 η εισηγμένη θα σταματήσει να επιβαρύνεται με τις ετήσιες λειτουργικές ζημίες της θυγατρικής ναυτιλιακής Ariston (άλλωστε δεν θα διαθέτει καμία θυγατρική).

Τρίτον, η πώληση των εγκαταστάσεων της Νέας Καρβάλης όχι μόνο δεν θα επιβαρύνει αλλά θα ευνοήσει τα λογιστικά αποτελέσματα της REVOIL. Το λειτουργικό αποτέλεσμα των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων (έσοδα από through put μείον μισθοδοσία και λοιπές δαπάνες) δεν ήταν θετικό, εξαιτίας του χαμηλού βαθμού χρησιμοποίησής τους μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, η εισηγμένη δεν θα επιβαρύνεται με τις ετήσιες λογιστικές αποσβέσεις των εγκαταστάσεων.

Τέταρτον, η απώλεια της ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων της Καβάλας δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των πρατηρίων της REVOIL στην ευρύτερη περιοχή, καθώς -μετά από εμπορική συμφωνία με τη Μotor Oil- το κόστος προμήθειας των καυσίμων θα παραμείνει στα προηγούμενα επίπεδα.

Πέμπτον, η δραστηριότητα της εμπορίας πετρελαιοειδών (η μόνη που θα απομείνει) ήταν κερδοφόρος και κατά τις προηγούμενες χρήσεις, οπότε διαμορφώνονται σαφείς προοπτικές επιστροφής σε αποτέλεσμα με θετικό πρόσημο.

Έκτον, οι σχέσεις της REVOIL με τις πιστώτριες τράπεζες ήταν και παραμένουν άριστες, χωρίς να έχουν υπάρξει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ακόμη και πριν τις τελευταίες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Επισήμως, η εισηγμένη εταιρεία μετά την πώληση της ναυτιλιακής Ariston είχε ανακοινώσει ότι «η REVOIL με την πώληση της εν λόγω θυγατρικής απαλλάσσεται πλήρως από μία ζημιογόνο δραστηριότητα που επιβάρυνε τα αποτελέσματά της τα τελευταία χρόνια και επικεντρώνεται στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών, που την έχει καθιερώσει ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς, με μερίδιο πάνω από 10%».

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v