Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στις 24/7 η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου

Την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 είναι προγραμματισμένη η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου. Οικονομικό ημερολόγιο.

ΕΧΑΕ: Στις 24/7 η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου

Η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 26/06/2017, προσδιόρισε τις ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου που είχε αποφασίσει η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 09/06/2017.

Μετά τον καθορισμό των ανωτέρω ημερομηνιών, το οικονομικό ημερολόγιο για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους διαμορφώνεται ως εξής:

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου – record date: Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Η ημερομηνία αποκοπής (Δευτέρα 24/07/2017) είναι πριν από την λήξη (στις 15/09/2017) του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της ΕΧΑΕ, και μετά από την λήξη (στις 21/07/2017) του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP (στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η Εταιρία).

• Καταβολή επιστροφής κεφαλαίου: Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

• Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2017: Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

• Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2017: Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που θα καταβληθεί ανά μετοχή (0,24 ευρώ) προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 5.020.563 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται επιστροφή κεφαλαίου, και διαμορφώνεται στο ποσό των 0,25997 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v