Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Μουζάκης

Η Μουζάκης ανακοίνωσε το νέο διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή ελέγχου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Μουζάκης
Σύμφωνα  με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2017 της Εταιρείας μας , εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και  Επιτροπή Ελέγχου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας με το πρακτικό  του  της   06.07.2017  συγκροτήθηκε  σε σώμα  ως ακολούθως :

Εκτελεστικά

Ελευθερία  Μουζάκη  του  Διονυσίου,  Πρόεδρος
Στυλιανός  Χατζημιχελάκης  του  Χαριλάου,  Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ  Παυλάκης  του Νικολάου,  Διευθύνων Σύμβουλος
Διονύσιος  Σαράφης  του  Θεοδώρου,  μέλος

Μη Εκτελεστικά

Αντώνιος  Μουζάκης  του Ιωάννη,  Μη εκτελεστικό μέλος
Σπυρίδων  Λαδάς  του  Παύλου,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος  Κάτσιος  του Παντελή,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Η σύσταση  Επιτροπής  Ελέγχου  του  άρθρου  44  Ν. 4449/2017  όπως  εκλέχθηκε  από την Γενική  Συνέλευση  είναι :

Αθανάσιος  Κάτσιος  του Παντελή, Πρόεδρος
Γεώργιος Μέγας του Αθανασίου, Μέλος
Αμφίκλεια Τενεκίδου του Δαμιανού, Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v