Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Ιουλίου για την Ίλυδα

Μεταξύ των θεμάτων της ΓΣ περιλαμβάνεται η τροποποίηση/διόρθωση της ληφθείσας από την ΓΣ των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2017 αποφάσεως αναφορικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Ιουλίου για την Ίλυδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΛΥΔΑ καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση/διόρθωση της ληφθείσας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2017 αποφάσεως αναφορικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v