Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ στο α΄εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €13 εκατ. το α’ εξάμηνο μειωμένος κατά 12%. Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητο.

ΕΧΑΕ: Κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ στο α΄εξάμηνο

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΧΑΕ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €1,5 εκ. στο α΄ εξάμηνο έναντι €3,2 εκ. το α’ εξάμηνο 2016, μειωμένα κατά 52%.

Ωστόσο μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης χρεογράφων ύψους €57 χιλ. το 2017 έναντι ζημιών €1,1 εκ. το 2016 και τη διαγραφή των ιδίων μετοχών, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ εξάμηνο διαμορφώνονται σε €0,026 έναντι €0,032 το α’ εξάμηνο του 2016, μειωμένα κατά 18,8%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €13 εκ. το α’ εξάμηνο 2017 έναντι €14,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένος κατά 12%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €12,5 εκ. έναντι €14,2 εκ., μειωμένα κατά 12%.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο 2017 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €58,9 εκ. έναντι €76 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 22%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 15,7% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2016 (€47,5 δισ. έναντι €41,1 δισ.).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.6.2017 στις 819,72 μονάδες, αυξημένος κατά 51% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (542,12 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 31% το α’ εξάμηνο 2017 από 46,3% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 85,5 εκ. μετοχές έναντι 127,3 εκ. μετοχές, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΧΑE.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 18% (84,2 χιλ. έναντι 71,2 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης μειώθηκαν κατά 10% λόγω της πτώσης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά. Το μέσο έσοδο ανά συμβόλαιο μειώθηκε κατά 27% και διαμορφώθηκε στα €0,085 έναντι €0,116 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2016 στα €7,4 εκ., ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε αύξηση 3,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (€8,77 εκ. έναντι €8,44 εκ.) λόγω του σχηματισμού προβλέψεων ύψους €400 χιλ. το 2017 έναντι μηδενικών προβλέψεων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ εξάμηνο 2017 διαμορφώθηκαν στα €2,3 εκ. έναντι €4,8 εκ. το α’ εξάμηνο 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v