Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Εκτακτη γενική συνέλευση στις 11 Οκτωβρίου για εξαγορά θυγατρικής

Η εισηγμένη ζητά το ok των μετόχων για εξαγορά μετοχών θυγατρικής της εταιρίας.

ΓΕΒΚΑ: Εκτακτη γενική συνέλευση στις 11 Οκτωβρίου για εξαγορά θυγατρικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε, καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στο 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 για την εξαγορά από την εταιρία, μετοχών θυγατρικής της εταιρίας, που κατέχει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Παροχή εγκρίσεως για την εξαγορά από την εταιρία, μετοχών θυγατρικής εταιρίας από τους μετόχους της μειοψηφίας.

3. Επέκταση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

4. Παροχή εγκρίσεως για συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία των δύο θυγατρικών της εταιριών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 11ης Οκτωβρίου 2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 25η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v