Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενική Εμπορίου: Άνοδος κερδών στο α' εξάμηνο

Τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης ανέβηκαν από τα 325 στα 444 χιλιάδες ευρώ το α΄ εξάμηνο. Παράλληλα ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στο 1,05 εκατ. ευρώ.

Γενική Εμπορίου: Άνοδος κερδών στο α' εξάμηνο

Βελτίωση οικονομικών επιδόσεων κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο σημείωσε η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς:

• Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν από τα 11,17 στα 12,27 εκατ. ευρώ.

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 803 χιλ. ευρώ, έναντι 704 χιλ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

• Τα καθαρά κέρδη ανέβηκαν από τα 325 στα 444 χιλιάδες ευρώ.

• Η μέση χορηγούμενη πίστωση προς τους πελάτες συρρικνώθηκε από τις 119 στις 110 ημέρες.

• Οι θετικές ταμειακές ροές είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 1,25 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε μόλις στο 1,05 εκατ. ευρώ.

• Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στις 30 Ιουνίου στα 22,4 εκατ. ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης σε επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευση θα προτείνει την αγορά των μετοχών μειοψηφίας της θυγατρικής Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος και στη συνέχεια την απορρόφηση των Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος και Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από την μητρική (εισηγμένη).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v