Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 26 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση της Ξυλεμπορία

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της ΓΣ των μετόχων της εταιρίας της 26.10.2017, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το ΔΣ καλεί τους μετόχους στις 6.11.2017 σε Α' Επαναληπτική ΓΣ.

Στις 26 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση της Ξυλεμπορία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ξυλεμπορία καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 26.10.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
-Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 26.10.2017, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 6.11.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v