Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο Γιώργος Μήτραινας νέος πρόεδρος στο ΔΣ της Τηλέτυπος

Ο κ. Μήτραινας ορίστηκε και νόμιμος εκπρόσωπος της εισηγμένης. Η νέα σύνθεση του ΔΣ.

Ο Γιώργος Μήτραινας νέος πρόεδρος στο ΔΣ της Τηλέτυπος

Την 28.9.2017 συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Μήτραινας του Σωκράτους.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου έχει ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση πενταετής (μέχρι την 17.8.2022), απαρτίζεται από τους κυρίους:

- Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτους, Πρόεδρο Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος,

- Γεώργιο Δημάκη του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

- Παντελή Ντίλη του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

- Παναγιώτη Παπανελόπουλο του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και

- Μάρκο Χύτα του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v