Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής GEB Green Energy

Η ΕΓΣ της GEB Green Energy αποφάσισε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 200.000 ευρώ, με επιστροφή μετρητών, με ακύρωση 2000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη.

ΓΕΒΚΑ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής GEB Green Energy
Η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας, με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο, γνωστοποίησε πως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας «Γενική Εμπορίου - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «GEB Green Energy», που συνήλθε την 18η Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 200.000 ευρώ, με σκοπό τον περιορισμό της μεγάλης ταμειακής της ρευστότητας και την ταυτόχρονη ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της μητρικής εταιρίας.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας, αποφάσισε την ανωτέρω μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών, με ακύρωση δύο χιλιάδων (2.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) εκάστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v