Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση του 2016

Το πιστοποιητικό αφορά τη χρήση του 2016.

Mevaco: Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση του 2016
H Mevaco γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 2016 (φορολογικό έτος 2016) που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας, εξεδόθη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v