Οι δύο δρόμοι για την πώληση του 5% του ΟΤΕ

Με βάση τη συμφωνία μετόχων μεταξύ δημοσίου και Deutsche Telekom, το ΤΑΙΠΕΔ έχει δύο δρόμους για την πώληση του 5% του ΟΤΕ: είτε να το διαθέσει στη γερμανική εταιρεία, είτε να κάνει διαγωνισμό. Προσλήφθηκαν σύμβουλοι.

Οι δύο δρόμοι για την πώληση του 5% του ΟΤΕ

Στην πρόσληψη των Credit Suisse και Τράπεζας Πειραιώς ως συμβούλους για την πώληση του 5% του ΟΤΕ και των Deutsche Bank και Eurobank ως συμβούλους για την πώληση του 30% της Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών (ΔΑΑ) προχώρησε τις τελευταίες ημέρες το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Με βάση τη τελευταία συμφωνία μετόχων μεταξύ του δημοσίου και της Deutsche Telekom, το ΤΑΙΠΕΔ έχει δύο δρόμους για την πώληση του 5% του ΟTΕ, αν και θα περιμένει τις εισηγήσεις των συμβούλων: Πρώτον, να καλέσει την DT να αποκτήσει το 5% με βάση την τιμή που προβλέπεται στη συμφωνία για μια τέτοια περίπτωση (υπολογίζεται η τιμή της μετοχής κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις στο Χ.Α. και προκύπτει ένα τίμημα).

Αν η DT δεν ανταποκριθεί (ή ακόμα και χωρίς να τη ρωτήσει εξαρχής), το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να ακολουθήσει τον δεύτερο δρόμο και να προχωρήσει σε πλειστηριασμό, δηλαδή σε πώληση του 5% μέσω διαγωνισμού. Όμως, ακόμα και αν επιλέξει τη συγκεκριμένη διαδικασία, πρέπει -όταν βρεθεί πλειοδότης για το 5%- να καλέσει πάλι την DT. Γιατί; Επειδή ο γερμανικός όμιλος έχει δικαίωμα πρώτης άρνησης και συνεπώς μπορεί να δώσει το ίδιο ποσό με τον πλειοδότη του διαγωνισμού και να πάρει το 5% του OΤΕ μέσω της συγκεκριμένης οδού.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις του γερμανικού ομίλου θα ληφθούν περισσότερο με «πολιτικά» κριτήρια και λιγότερο με επιχειρηματικά, αφού δεν έχει κανένα σπουδαίο λόγο να αυξήσει το ποσοστό του στον OΤΕ, ειδικά μετά τη νέα συμφωνία μετόχων με το ελληνικό Δημόσιο. Ταυτόχρονα, όμως, μπορεί να επιθυμεί να εξαγοράσει το 5%, ώστε να διευκολύνει την ελληνική πλευρά στην αναζήτηση εσόδων για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Η πρόσληψη των συμβούλων για τον ΟTΕ και την ΔΑΑ αποτελούσε, πάντως, προαπαιτούμενο της αξιολόγησης. Το ΤΑΙΠΕΔ καλείται να προσλάβει άμεσα συμβούλους για την αξιοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει, πλην των ακινήτων.

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v