Πετρόπουλος: Πτώση τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο

Τα κέρδη του εισηγμένου ομίλου μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν σε €1.017.000 έναντι € 1.792.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Πετρόπουλος: Πτώση τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο

Οι πωλήσεις του Ομίλου Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου-30 Σεπτεμβρίου μειώθηκαν κατά 24,4% και ανήλθαν σε € 54,23 εκ. (από €71,78 εκατ. το 2016).

Tα ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθαν σε €3,627 εκ. από €4,537 εκατ. το 2016).

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.894.000 έναντι €2.728.000 το 2016, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €1.017.000 έναντι € 1.792.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.9.2017 ήταν 56,6% (56,5% στις 31.12.2016).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v